FORRAY TORTAGYÁR - tortarendelés

Általános Szerződési feltételek

1. § A szolgáltató


Cégnév: Promt Market Kft
Székhely:1135.Budapest Zsinór utca 29/a
Telephely:2146.Mogyoród Rézsű utca 7
Cégjegyzékszám:Cg.01-09-685120
Adószám:10413434-2-41
Telefonszám:20 9434-907
E-mail cím: tortagyar@forraytorta.hu
Kapcsolattartó: Szarkándi Zita
Bankszámlaszám:10402276-22701589-00000000
ÁNTSZ engedélyszám: PE-07I/1/203-3/2014
Nyílvántartási szám: XIII/11455/2014/B

2. § A Vásárló


Vásárló: aki a Szolgáltatótól a Forray Tortagyár internetes oldalain megjelölt termékeket megrendeli, illetve megvásárolja. A megrendelés a Webáruház oldalain megjelölt módon és feltételek szerint adható le, a www.forraytorta.hu internetes oldalon A megrendeléshez regisztráció nem szükséges.


3. § A szerződés tárgya, létrejötte


Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása és hatálya

A Szolgáltató és a Vásárló között létrejövő szerződés tárgyát a Forray tortagyár internetes oldalain megjelölt termékek (sütemények) képezik. A termékek lényeges tulajdonságait és jellemzőit az egyes termékeknél Webáruházunk minden esetben feltünteti. Az áru megrendelése a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak minősül. A szerződés a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásának megérkezésével jön létre. A szerződés létrejöttének további lényeges előfeltétele a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek elfogadása.

A Webáruház internetes oldalain történő rendelés az Általános Szerződési Feltételek elfogadásának minősül. A Vásárlók a rendelési szándék megerősítésével fogadják el az Általános Szerződési Feltételeket.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása – az előzetes figyelemfelhívó tájékoztatást követően – a közzétételkor lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a webáruház-szolgáltatást biztosítja. A megkötött szerződésekre a megkötésükkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket kell alkalmazni.

A fogyasztóvédelemi törvény alapján fogyasztónak minősülő Vásárlóinkat megillető speciális jogosultságok tekintetében a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi előírások irányadók.

Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások irányadóak.


4. § A megrendelés


A megrendelés a Webáruház internetes oldalain keresztül lehetséges. A Szolgáltató a nem Webáruházon keresztül (telefonon, e-mailben, személyesen) leadott megrendelést is elfogadhatja, mérlegelés alapján. A Szolgáltató, amennyiben az adatok valódisága kérdéses vagy az adatok értelmezhetetlenek, az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítheti. A Szolgáltató a Vásárló megrendelését a Vásárló által megadott e-mail címre küldött e-mailben igazolja vissza. A webshop automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amennyiben a rendszerben rögzítésre került a megrendelés. A visszaigazolásban feltüntetjük a megrendelés kódszámát, amelyre hivatkozni lehet a megrendeléssel kapcsolatos bármely ügyintézés esetén. A megrendelés törlése a visszaigazolás megküldéséig, a Szolgáltató által megadott e-mail címen lehetséges. A Szolgáltató visszaigazolásának megérkezését követően a megrendelés törlésére nincs lehetőség. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 24 órán belül nem érkezik meg a vevőhöz, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.
Ügyfélszolgálatunk minden egyes rendelést személyesen ellenőriz, és amennyiben bármilyen probléma adódna, telefonon vagy e-mailben felveszi Önnel a kapcsolatot. Amennyiben a rendelés teljesíthető a kért feltételek alapján, e-mailben visszaigazoljuk.


5. § Árak


A megrendelésre a Webáruházban feltüntetett aktuális árak érvényesek. A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja. Amennyiben a Szolgáltató élt az árváltoztatás jogával, e-mailben vagy telefonon egyeztetés végett megkeresi a Vásárlót. A korábbi áron történt megrendelést a Szolgáltató ebben az esetben nem tekinti érvényesnek. Ugyanez a rendelkezés irányadó arra az esetre, ha technikai hiba miatt téves ár vagy egyéb elírás jelenik meg a Webáruház honlapján. Az érvénytelen megrendelés alapján a szerződés semmilyen esetben nem jön létre a Szolgáltató és a Vásárló között, abban az esetben sem, ha időközben a Szolgáltató az érvénytelen megrendelésről automatikus visszaigazolást küldött. A Webáruház oldalait a legjobb tudásunk szerint igyekszünk karbantartani és frissíteni. Az oldalon feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák, a Szolgáltató a nettó árat csak a bruttó ár pontos feltüntetésével teszi közzé.

 

6. § Szállítás


A megrendelt termékek kiszállítása a Szolgáltatóval szerződött futárszolgálattal(tokkal) történik, a vásárló által megadott címre. A megrendelt áru értékbiztosítása a szállító cég feltételei szerint történik, az értékbiztosítás tekintetében a Szolgáltató a szállítóval azonos felelősséget vállal. A küldemény sértetlenségét érintő reklamációt csak abban az esetben tudunk elfogadni, ha a kézbesítéskor a csomag átvételét annak sérülése miatt a Vásárló megtagadta, és erről a kézbesítővel jegyzőkönyvet vetetett fel.

A szállítás díját a Webáruház oldalán közzétett Díjszabás tartalmazza. Az oldalon feltüntetett, illetve egyéb formában jelzett szállítási határidő minden esetben várható szállítási időt jelent. A kiszállítás tényleges időpontja szerződéses partnereinktől függ, ezért az előzetesen, tájékoztató jelleggel jelzett szállítási határidőtől való eltérésért semmilyen felelősséget nem tudunk vállalni. A sikertelen kiszállítás költségeit – amennyiben a kiszállítás a Vásárlónak felróható okból hiúsult meg – a Vásárlót terhelik.
A megrendelt áru személyes átvételére a Weblapon feltüntetett Ügyintézési Pont-on lehetséges. Az Ügyintézési Pont címe: 2146 Mogyoród, Gödöllői út 198.


7. § Fizetési módok és számlázás


A Vásárló a vásárolt áru(k) ellenértékét banki utalással vagy bankkártyás fizetéssel a megrendelés feladásakor teljesíti részben vagy egészben. A vásárlás elsődleges feltétele a vételár 50 %-ának megküldése a Szolgáltató számára. Lehetőség van azonban a vételár 100 %-ának teljesítésére is. Amennyiben a Vásárló kizárólag az előleget teljesíti, a fennálló tartozását az áru(k) megérkezésekor készpénzfizetéssel tesz eleget.
Az áru átvételével egyidejűleg történő fizetés esetén az áruk ellenértékét a Szolgáltató helyett és nevében a kiszállító futár veszi át készpénzben.

Amennyiben az áru ellenértékét a Vásárló a futárnak nem fizeti ki, a kiszállítás sikertelennek minősül. [A sikertelen kiszállítás következményeit az Általános Szerződési Feltételek 7. §-a (Szállítás) tartalmazza.]

Az áru átvételét követő, halasztott kifizetésre csak egyedi megállapodás alapján, az egyedi megállapodásban meghatározott feltételek szerint van lehetőség, a már többször vásárolt Ügyfeleink számára. Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti törvényes mértékű késedelmi kamatot számítjuk fel!

A Vásárló az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával hozzájárul, hogy a Szolgáltató a számláját elektronikus úton is kibocsáthassa és továbbíthassa a Vásárló részére az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény ("ÁFA törvény") 259. § 5. pontjában, illetve 175. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint. A szolgáltató az elektronikus számla és az abban foglalt adattartalom sértetlenségéről és eredetisége hitelességének biztosításáról az ÁFA törvény 175. §-ában előírtak szerint gondoskodik.


8. § Szavatosság


Termékeinkre a Polgári Törvénykönyvben előírtak szerinti szavatossággal tartozunk. Szavatossági igényt abban az esetben érvényesíthet a vásárló, ha a szolgáltatott áru a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.
A megrendelt áru kiszállítását követően az áru romlandó jellege miatt a vevő nem jogosult a szerződéstől való elállásra, fizetési kötelezettsége fennáll.


9. § Adatvédelem


Az internetes felületen történő regisztráció, illetve a megrendelés során a Szolgáltató rögzíti azokat az adatokat, amelyek a Vásárló azonosításához szükségesek:
- magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség
- cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám

A Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

A megrendelések kiszállítása érdekében a Szolgáltató a következő adatokat bocsátja a kiszállítást végző futárszolgálat rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve, cég neve, teljes szállítási cím, a megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén), megrendelésszám, a megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége. A kiszállítást végző futárszolgálat ezeket az adatokat köteles szigorúan bizalmasan kezelni, és a kézbesítés után azokat a Szolgáltató részére visszaszolgáltatni, illetve megsemmisíteni.

Adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el.


10. § Szerzői jog


A webáruház honlapjának teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A személyes használat céljából történő letöltéshez, tároláshoz és kinyomtatáshoz a Szolgáltató hozzájárul. A Szogáltató ezen felül kizárólag abban az esetben járul hozzá a Webáruház honlapjának, illetve adatbázisának felhasználásához, amennyiben a felhasználó kizárólag a Szolgáltatótól rendeli meg a Webáruház honlapján feltüntetett termékeket. Ebben az esetben a felhasználáshoz a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges, amelyet erre vonatkozó kérelem esetén adunk meg. Egyebekben a Szolgáltató minden szerzői jogot fenntart és semmilyen felhatalmazást nem ad a Webáruház oldalaival kapcsolatban. A Szolgáltató hozzájárulása nélküli felhasználás a szerzői jogok megsértését valósítja meg, ami jogkövetkezményeket von maga után. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
11. § Adattovábbítási nyilatkozatot
Elfogadom, hogy a Forray tortagyár által a www.forraytorta.hu felhasználói adatbázisában tárolt személyes adataim a megrendelés okán feldolgozásra kerüljenek. A felhasznált adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

 

Bankkártyás vásárlás feltételei

1.Elfogadó neve:Promt Market Kft

2. Elfogadó címe.1135Budapest Zsinór utca 29a
telefonszáma.(1)3408545
e-mail címe:promtmarket@promtmarket.hu
egyéb elérhetősége,fax(1)3408734

3. Elfogadó cégjegyzékszáma.0109685120
adószáma:10413434 2 41

4. Elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás megnevezése és konkrét meghatározása
cukrászati termék.

5. Elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás ellenértéke devizanem megadásával:HUF

6. Elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozó korlátozások (életkor:nagykoru, elfogadott kártyák köre.VISA Classic,Visa Electron,Eurocard/Mastercard

7. Elfogadó által kínált áru és /vagy szolgáltatás igénybevételének és az átvétel/igénybevétel lebonyolításának leírása:internetes honlapról történő rendelés,arra küldött visszaigazolás alapján történik a fizetés,a meghatározott időre történő kiszállitás során a vevő fizetve feliratu számlát kap.

8. Bankkártyával történő fizetéshez szükséges adatok előzetes közlése, fizetés menetének és feltételeinek részletes leírása
A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA Classic, VISA Electron és Eurocard/MasterCard típusú kártyákat fogadja el.
A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.
A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

9. Megrendelés lemondásának módja és feltételei:A honkapon megtalálható ÁSZF szerint, elállás a 17/1999. (II.5) Korm.rendelet szerint.

10. Kártyabirtokos részéről felmerült reklamáció esetén a reklamáció benyújtásának módja és feltételei, az áruvisszavét jogcímei és lehetőségei, az árucsere módja és feltételei, kártyabirtokos kártalanításának módja és feltételei:az ASZF szerint

11. Szállítási feltételek.az ajánlat illetve a rendelés visszaigazolás szerint

12. Az ügyfél által megadott adatok kezelésének és felhasználásának módja:
A személyes adatok adatok védelme a promt Market Kft és számára kiemelt fontosságu.A weboldal használata közben szükséges azonositásra alkalmas,személyes jellegü adatok begyüjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adtavédelmi előirásoknak a 2011 évi CXII trv.szerint

13. Adatvédelemre és az adatkezelés biztonságára vonatkozó konkrét információ: 
A Megrendelő adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk. 

tartalom ikonok

Time: 0.1755 ms | Memory: 3.75MB | Version: 2.0